Mmmm..... cookies...

Repræsentantskab

Den øverste myndighed i organisationen er repræsentantskabet.

Beboernes selvstyre betyder blandt andet, at hver afdeling vælger medlemmer til Østjysk Boligs repræsentantskab. Antallet afhænger af, hvor mange boliger afdelingen har. Herudover er organisationens bestyrelse en del af repræsentantskabet.

Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde en gang årligt. På dette møde godkender repræsentantskabet afdelingernes og organisationens regnskaber og træffer vigtige beslutninger for Østjysk Bolig. Det kan for eksempel handle om målsætninger, vedtægtsændringer og køb og salg af ejendomme og grunde.

Herudover vælger repræsentantskabet de medlemmer, som skal sidde i Østjysk Boligs organisationsbestyrelse