Mmmm..... cookies...

17. august 2023

Stil et godt forslag til afdelingsmødet

Ganske snart går vi ind i september, og med efteråret kommer også de årlige afdelingsmøder i alle Østjysk Boligs afdelinger. Mange har allerede modtaget indkaldelse til årets møde. Inden 1. september har alle fået en indkaldelse i mailboksen eller postkassen.

Du kan klikke her og se, hvornår der er afdelingsmøde i din afdeling (pdf).

Du har som beboer mulighed for at stille forslag til afdelingsmødet. Herunder finder du en guide til at stille et godt forslag. God arbejdslyst.

Sådan stiller du et godt forslag
Det er som nævnt snart tid til de årlige afdelingsmøder. Dermed er det også tid til, at du kan få indflydelse på dagligdagen i din afdeling. Det er til afdelingsmødet, din stemme kan blive hørt, hvis du har et godt forslag til, hvordan noget kan ændres i din afdeling.

Hvad kan du foreslå?
Det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser – men det er nok en god idé at overveje, at forslaget selvfølgelig gerne skal være til glæde for så mange beboere i afdelingen som muligt.

Du kan for eksempel foreslå, at det skal være lovligt at holde husdyr i afdelingen, at alle hegn skal males samme farve, at vasketiderne skal ændres, eller lignende. Men det er vigtigt, at du gør dit forslag helt konkret. Det dur fx ikke at skrive:

”Hej, jeg synes ikke, man skal kunne vaske om aftenen. Hilsen Berit.”

Hvordan skal et forslag så lyde?
Det er vigtigt, at der kan stemmes klart ja eller nej til et forslag. Og så er det vigtigt, at forslaget er udtømmende, så der ikke er noget at være i tvivl om for dem, der skal stemme. Et godt forslag kunne derfor formuleres således:

”Vasketiderne skal ændres, således at man må vaske mellem kl. 07.00 og 19.00. Sidste maskine må startes kl. 18.00.”

Husk desuden gerne at skrive dit navn og adresse på forslaget, og notér også gerne datoen, du har skrevet det, så det er tydeligt, at det er stillet rettidigt – et forslag skal stilles senest 14 dage inden afdelingsmødet, så administrationen kan nå at få det med i mødematerialet. Du kan også kort forklare, hvorfor du stiller forslaget. For eksempel: "... da støjen fra maskinerne generer de beboere, der bor ovenpå vaskeriet."

Det er også en rigtig god idé at møde op til afdelingsmødet, hvis du gerne vil have dine medbeboere til at stemme for dit forslag – det fungerer nemlig rigtig godt, at forslaget og baggrunden for det præsenteres personligt på mødet.

Hvor sender jeg mit forslag hen?
Hvis du vil stille et forslag til dit afdelingsmøde, så kan du sende det til Claus Leiszner på cll@lejerbo.dk. Han kan også hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvordan ordlyden i dit forslag skal være.

Ønsker du at nedsætte et udvalg – for eksempel et fest- eller haveudvalg – så behøver du ikke at stille det som et forslag. Det kan du foreslå under punktet Eventuelt.