Mmmm..... cookies...

23. juni 2023

Info vedr. boligstøtte

På grund af en fejl over dem, der skal modtaget boligstøtte, vil 197 beboere opleve, at boligstøtten ikke - som den ellers plejer - automatisk bliver trukket fra deres huslejeopkrævning.

I stedet får de en huslejeopkrævning på det fulde beløb, og så bliver boligstøtten indsat på deres NEM-konto i stedet.

Fejlen vil automatisk blive rettet hen over sommeren, men indtil da er det vigtigt, at de 197 beboere betaler det fulde huslejebeløb. Oprettes der en PBS-aftale, vil det fulde beløb automatisk blive betalt. Når fejlen er rettet, vil boligstøtten igen blive fratrukket huslejen. Det sker automatisk. 

Brev til beboere vedr. boligstøtte