Mmmm..... cookies...

9. oktober 2023

Administrationen er flyttet til Aarhus N

Måske har du hørt om, at Østjysk Boligs lejekontrakt på Søren Frichs Vej, hvor administrationen har haft til huse de seneste 10 år, udløber i år. Du har måske også hørt, at der var planer om at flytte til Paludan Müllers Vej. Denne plan måtte imidlertid gentænkes, da bygningen, administrationen skulle flytte ind i, pludselig blev solgt, lige inden lejekontrakten skulle underskrives. 

Heldigvis dukkede andre gode lokaler hurtigt op på Katrinebjergvej 107. Og i dag, mandag den 9. oktober, er administrationens 13 medarbejdere rykket fra Aarhus C til Aarhus N.

Ud over de 13 administrationsmedarbejdere rykker også to udviklingsmedarbejdere fra Bispehaven og en del af Lejerbos Bygge- og Udviklingsafdeling ind i den nye regionskontorbygning.